บริการตรวจสภาพรถยนต์


รถยนต์ที่มีอาการทูกรูปแบบ สามารถนำมาตรวจสภาพที่ศูนย์บริการได้ โดยช่างเทคนิคจะวิเคราะห์อาการซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย และแจ้งให้ท่านทราบ

ในเบื้องต้น เราแนะนำให้ท่านสังเกตุไฟบนหน้าปัดรถว่าขึ้นหรือไม่ซึ่งจะบอกว่าระบบรถยนต์ส่วนใดมีอาการ เช่น หากสัญญาณไฟรูปเครื่องขึ้นบนหน้าปัด หมายความว่า เครื่องยนต์มีอาการ ให้นำรถไปตรวจสภาพที่ศูนย์บริการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้น