บริการรถรับ-ส่ง

ศูนย์บริการฮอนด้าบางพลีจัดรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เราให้บริการในเส้นทางไปเมกะบางนา วันจันทร์-เสาร์ สองรอบเวลา

 

เวลารถเข้าออก จากฮอนด้าบางพลีไปเมกะบางนา

เวลารถเข้าจอดรอ 9:30 13:00

เวลารถออก 10:00 13:30

 

เวลารถเข้าออก จากเมกะบางนาไปฮอนด้าบางพลี

เวลารถเข้าจอดรอ 13:45

เวลารถออก 14:00