ขับขี่ปลอดภัย


การขับรถบริเวณน้ำท่วมขัง
1. เมื่อจะต้องขับรถข้ามแอ่งน้ำท่วมขังมาก อันดับแรกต้องปิดแอร์ก่อนเพราะถ้าไม่ปิดใบพัดลมจะพัดให้น้ำกระจายเข้าเครื่องยนต์อาจทำให้เครื่องยนต์ดับได้และป้องกันไม่ให้หน้าสัมผัสของคลัทช์คอมแอร์เกิดการไหม้ได้

2. ใช้เกียร์ต่ำและขับด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่อง

3. เบรกจะลดประสิทธิภาพการทำงานลงเพราะน้ำเข้าไปยังผ้าเบรก และส่วนที่เป็นผิวสัมผัส หากเบรกลื่นหลังผ่านน้ำจะต้องทำเบรกให้แห้งด้วยการให้ความร้อนกับเบรก โดยการเหยียบเบรกเป็นระยะๆ กระทำอย่างนี้เป็นระยะสั้นๆ ขับรถไปสักระยะจนรู้สึกว่าเบรกใช้การได้ดีโปรดระวังรถที่วิ่งตามหลังมาด้วย

 

ปัจจุบันสถิติสูงสุดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย คือ “ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฏหมายกำหนด”

อัตราความเร็วตามที่กฏหมายกำหนด คือ

1. เขตกรุงเทพฯ เขตเทศบาล เขตเมืองพัทยาใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม/ชม.
2. นอกเขตกรุงเทพฯ เขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม/ชม.

ข้อควรระวังในการใช้ความเร็ว

1. อย่าใช้ความเร็วสูง ถ้าหากเราไม่รู้จักถนนนั้นดีพอ
2. อย่าขับเร็วถ้าร่างกายไม่พร้อม
3. อย่าขับเร็วถ้าสภาพรถไม่พร้อม
4. อย่าใชความเร็วสูงเกินความสามารถที่แท้จริงของเรา
5. ใช้ความเร็วที่เหมาะสมในการเบรกได้ในช่องทางของตนเอง ไม่ว่าในเวลานั้นจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน
6. การเร่งรีบในการเดินทางมากเกินไป โดยการใช้ความเร็วสูงมากกว่าปกติ อาจจะไปไม่ถึงที่หมายปลายทางเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
7. ใช้ความเร็วที่เหมาะสมหรือหยุดพักหากขับรถแล้วเกิดความเมื่อยล้า