การทำประกันภัยรถยนต์


ฮอนด้าบางพลีมีบริการทำประกันภัยรถยนต์ใหม่ ต่อประกันภัย และ ซ่อมรถยนต์ในเงื่อนไขประกันภัย เมื่อท่านออกรถใหม่ พนักงานของเราจะช่วยดำเนินการทำประกันภัยรถยนต์ให้ หากประกันภัยของท่านครบกำหนด เราสามารถแนะนำประกันภัยที่น่าสนใจ เพื่อต่อประกันได้ และ เมื่อรถของท่านเข้าซ่อมในเงื่อนไขประกัน พนักงานของเราจะช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัย และ อธิบายการซ่อมให้ท่าน

 

กลับขึ้นบน

 

การทำประกันภัยรถยนต์ใหม่
พนักงานฝ่ายประกันจะช่วยดำเนินการทำประกันภัยรถใหม่เมื่อท่านต้องการ โดยจะแนะนำประกันภัยที่เหมาะกับรถยนต์ ในด้านแผนประกันภัยนั้นมีหลายบริษัท ดังนั้นพนักงานจะให้คำปรึกษา เรื่องเงื่อนไขประกัน วงเงินคุ้มครอง และ เบี้ยประกัน นอกจากนี้ ฮอนด้าบางพลีให้บริการทำประกันภัยกว่า 10 บริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งท่านสามารถเลือกแผนประกันที่ท่านต้องการได้


กลับขึ้นบน

 

การต่อประกันภัย
บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการทำประกันภัยในระยะยาว เนื่องจากประกันจะช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของท่าน และการต่อประกันจะช่วยให้ท่านหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ก่อขึ้นในอนาคต เราจึงได้ให้บริการต่อประกัน โดยอธิบายรายละเอียดแผนประกันที่น่าสนใจ และเราแนะนำให้ท่านประเมินความเสี่ยงก่อน แล้วเลือกประกันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น

กลับขึ้นบน

 

การซ่อมในเงื่อนไขประกันภัย
พนักงานซ่อมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของรถ หลังจากนั้นพนักงานจากบริษัทประกันจะมาตรวจสอบร่องรอยความเสียหายของรถเพื่อยืนยันรายการซ่อม สำหรับการดูว่าการซ่อมนั้นอยู่ในเงื่อนไขประกันหรือไม่ ให้ศึกษาจากคู่มือประกัน หรือสอบถามจากพนักงานฝ่ายประกัน

กลับขึ้นบน