เอกสารเพื่อทำประกันภัย


ท่านทีสนใจทำประกัน หรือ ต่อประกัน กรุณานำเอกสารมาที่แผนกประกันรถยนต์ พนักงานพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเรื่องประกันและแนะนำแผนประกันที่น่าสนใจ หากท่านยังไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของประกัน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากพนักงาน สำหรับเอกสารในการทำประกัน หรือ ต่อประกันมีดังนี้

1. สำเนาทะเบียนรถ

2. สำเนากรมธรรม

3. สำเนาใบขับขี่